GeskiedenisSagteware en SkakelsDeputateKommunikasieEnglish documents
Argief
Gebeure
Nuus vanaf die Admin Buro
Vrywaring
Sagteware en Skakels
Welkom by die webtuiste van die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika. 

Ons is baie opgewonde dat jy ons besoek.
Mag jou besoek verrykend wees en ons sien uit na jou volgende besoeke. 
Vertel asb vir jou medelidmate en vriende van ons tuiste/blad en moedig hulle aan om ons ook te besoek en van ons dienste gebruik te maak.  Ons verwelkom enige terugvoer wat ons tuiste kan verbeterNuus
 

Tydskrifte

Kruispad

 

Almanakbestellings

 “Die woorde, werke en wonders van die Here!” Wat 'n geweldige troos bied die woorde, werke en wonders van die Here nie vir ons, sy kinders, in hierdie tyd waarin ons lewe nie!

Bestel hier

 

Teologiese Skool

Sedert die stigting in 1869 is die Teologiese Skool die plek waar die Gereformeerde Kerke in Suid-Afrika predikante oplei. Dit is dus ’n instelling van die kerke, vir die kerke.

Lees meer


Kry jou Dagstukkies hier

Voedsel vir die siel vir elke dag van die jaar. 

Ons onderskryf vyf beginsels

van die Reformasie


Aan God alleen die eer  ~  Soli Deo Gloria

Deur Christus alleen  ~  Solo Christo

Slegs deur genade  ~ Sola Gratia

Slegs die Skrif  ~  Sola Scriptura

Slegs deur geloof  ~  Sola Fide

Ontkenning

Die GKSA gee nie enige waarborg of ander versekering met betrekking tot die inhoud van materiaal wat op hierdie webtuiste verskyn, die akkuraatheid daarvan, volledigheid of geskiktheid vir enige spesifieke doel nie. Verder word relevante eksterne webtuistes waarmee geskakel is, nie deur die GKSA beheer nie en gevolglik kan ons nie die versekering gee dat dit akkuraat, op datum of volledig is nie. Die inligting vervat in hierdie eksterne webtuistes verteenwoordig nie noodwendig die sieninge van die GKSA nie.